חינוך גורים – בעיות התנהגות נפוצות

חשוב להבין כי גור כלבים אינו נולד מחונך, לפחות לפי הגדרתנו. את דרכו בעולם הוא לומד על פי חוויותיו. התנהגות הכלב נחלקת לשניים: התנהגות נורמאלית והתנהגות לא נורמאלית. קיימות התנהגויות המוגדרות כבעיית התנהגות על ידנו אך עבור הכלב ההתנהגות טבעית לגמרי (כמו נביחות), ישנן התנהגויות המוגדרות בעייתיות על ידנו והן באמת אינן נורמאליות (כמו כלב שאוכל צואה).

פעמים רבות בעיית התנהגות אצל כלב היא תוצר לוואי של בעיה אחרת. בעיות של הרס למשל, יכולות להוות ביטוי לתסכול כתוצאה מחוסר איזון במבנה הלהקה. אז מהי בעצם בעיית התנהגות? אנו מגדירים אילו התנהגויות של כלבנו מהוות בעיות עבורנו. יש אנשים שיגדירו הרגל של עליה על ספות כבעיה התנהגותית ויש כאלה שיראו התנהגות זו כחלק מאורח חיים תקין. דוגמאות לבעיות כאלו הן:

הרס – בעיית התנהגות זו מתרחשת כאשר לגור אין משחקים או שלא מוגדרים לו חפצי משחק משלו. יכולה להיגרם גם עקב חוסר בפריקת אנרגיה מספקת.

אנו באיכו"ת מציעים לספק לגור לא יותר משלושה משחקים שיהיו אך ורק שלו. אם ניתן לו חפצים ישנים הוא יכול להתבלבל בין חדש לישן (נעל בית ישנה או מגף יקר וחדש) וכאן יתחיל בלאגן. רצוי להרים חפצים מהרצפה כדי שלא יוכל להשיגם, או במידת האפשר למרוח עליהם חומר לא טעים. יש לצאת איתו לפעילות גופנית על מנת לפרוק לו אנרגיה. ובכל מקרה חשוב לדעת, כי רק אם תפסנו את הכלב על חם הורס או לועס חפץ עלינו לגעור בו וללמדו שהתנהגות זו אינה רצויה.

קפיצות בעיית התנהגות שהכלב אינו מפסיק לקפוץ עלינו או על אנשים אחרים על מנת לקבל יחס. אם בתחילה אהבנו את ההתנהגות מהיצור הקטן והמקסים, בעתיד זה עלול להפוך למטרד.

אנו באיכו"ת מציעים כבר עם הגעת הכלב הביתה לא לאפשר לו לקפוץ עלינו, אפילו ניתן להתעלם ממנו לחלוטין ולחכות שיירגע ואז לתת לו יחס, כך ילמד שיקבל יחס כאשר הוא רגוע. ניתן גם להציב לו גבול בקול תקיף בזמן מעשה ולחזק אותו כאשר הוא אינו קופץ. כשנרצה בקפיצות, ניתן ללמדו את הפקודה המתאימה.

הצקה סביב שולחן האוכל – כמו בעניין קבלת היחס, כך גם בעניין אוכל. אנו יכולים לשבת לאכול ולעיתים הפרצוף המתוק הזה של הכלב ינצח אותנו ונגניב לו איזה משהו קטן לאכול – זוהי טעות! במצב זה הכלב מקבל חיזוק עבור התנהגות שאינה רצויה. למרות הקושי, יש להימנע מהתייחסות לתחנונים ואם העניין הופך למטרד יש ללמדו את הפקודה "למקום".

כמו כן מוכרות בעיות נוספות בהן אנו מטפלים כדוגמת: נשיכות משחק, משיכה ברצועה, תוקפנות, חפירה בגינה, בעיות צרכים ועוד.