חשיבה כלבית

בטרם נעצב התנהגות לכלבנו או נאלף אותו, כדאי שנבין תחילה כיצד פועלת חשיבה כלבית. יש מספר דרכים בהן הכלב שלנו לומד בעצמו. חשוב להבין שלא ניתן להסביר דפוס התנהגות לכלב, למשל איך לחצות את הכביש. אך דרך החיקוי לדוגמא, כן קיימת בחשיבה כלבית. לכלב יש את היכולת ללמוד פעולות יומיומיות על ידי חיקוי כלבים בוגרים או ותיקים יותר. דרך נוספת היא ניסוי וטעייה, בה לומד הכלב על ידי התנסות מהי הפעולה הנכונה ואיזו אינה טובה עבורו. אם לדוגמא, כלב לעס בטעות כבל חשמלי וקיבל זרם, הוא ילמד שהפעולה אינה נעימה עבורו ולא יחזור עליה שוב. באמצעות הניסוי והטעייה של הכלב אנו יכולים לעצב את התנהגתו. למעשה, דרך עיצוב ההתנהגות מאוד נפוצה בתחום האילוף והיא מתבססת על חשיבה כלבית ועל יצריו הבסיסיים של הכלב (יצר ציד ,יצר האכילה, יצר המשחק). על פי דרך זו, אנו לא מחכים לניסיון שהכלב צובר עם הזמן אלא אנו יוצרים סיטואציות רלוונטיות עבורו שמטרתן ללמד, לעצב ולשנות התנהגויות מסוימות.

על מנת לעצב את ההתנהגות של כלבים אנו משתמשים בתיקון וחיזוק שהם מונחים מעולם האילוף. החיזוק הוא כל דבר שנעים לכלב כגון מגע נעים, צ'ופר (אוכל או משחק) וטון דיבור נעים. התיקון הוא דבר מה שאינו נעים לכלב כגון טון דיבור תקיף, התעלמות או מגע לא נעים. לעיסת כבל החשמל היא דוגמא ל"תיקון", בכך שהכלב התחשמל, אולם, בשיטות אילוף נכונות אנו מתאימים את התיקון לכלב בשאיפה להימנע מתיקונים פיזיים. תיקונים וחיזוקים צריכים לבוא בסמוך לפעולה שהכלב ביצע, היות ולכלב יש זיכרון של פחות מדקה לפעולות מסוימות והוא אינו יכול להסיק מסקנה מפעולה שהתרחשה בעבר בניגוד לפעולה המתרחשת בהווה. אם בעלים נכנס הביתה ומוצא את הספה קרועה ולעוסה ואת הכלב ישן על הרצפה, הוא יכעס וינזוף בו (מכיוון שאינו מבין את דרך חשיבה כלבית) על מנת שילמד כי אסור להרוס את הספה, אך הכלב לא יקשר את הכעס לפעולת הרס הספה שהתרחשה בדיעבד. למרות זיכרונו הקצר של הכלב לפעולות או אי יכולתו להסיק מסקנה מפעולה שהתרחשה בעבר, חשוב לציין שלכלב זיכרון מפותח לחוויות ואנשים, לדוגמא, הוא זוכר היטב.