סדנת מנהיגות ומודעות עצמית למורים

סדנת מנהיגות ומודעות עצמית לצוות מורים ואנשי חינוך. המורים מקבלים כלים נוספים להתמודדות בכיתה באמצעות עבודה עם הכלבים.